• لیست کارگاههای برگزار شده سال 1398
  • لیست کارگاههای پیشنهادی سال 1398
لیست کارگاههای آموزشی برگزارشده  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال1398)
ردیف
عنوان کارگاه آموزشی
تاریخ برگزاری
مدرس
محتوای آموزشی
شرکت کنندگان
1
کارگاه آشنایی با نرم افزار کتابخانه ای آذرسا
1398/05/13تا1398/0515
آقای مهندس امینی
2
کارگاه آشنایی با سامانه های جستجو(نوپا)
1398/09/18
جناب آقای دکتر کبیری
3
چگونه یک مقاله مروری نظام مند بخوانیم؟
1398/09/18 تا 1398/09/19
جناب آقای دکتر کبیری
لیست کارگاههای آموزشی پیشنهادی  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال1398)
ردیف
عنوان کارگاه آموزشی
تاریخ برگزاری
1
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکی
 
2
آشنایی با شاخص  های علم سنجی
 
3
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیgoogle Scholar-pubmed-Mesh
 
4
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیOvid-science Direct
 
5
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیClinical Key –Cochrane library
 
6
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیproQuest-Scopus
 
7
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیISI-Up to Date
 
8
راهکارهای جستجو در پایگاههای اطلاعاتی پزشکیSpringer-Embase
 
9
آموزش نرم افزار EndNote
 
10
پژوهش های اینترنتی
 
11
آموزش نرم افزار Word برای نگارش پایان نامه و طرح های تحقیقاتی (پیشرفته)
 
12
کارگاه برای نگارش پایان نامه و طرح های تحقیقاتی (پیشرفته)
 
13
پایگاه ISI و آشنایی با شاخص های علم سنجی
 

 

 

 

1398/11/02