• لیست کارگاههای برگزار شده سال 1402

 

لیست کارگاههای آموزشی برگزارشده  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال 1402)

جهت دریافت فیلم و فایل کارگاههای برگزار شده  و اطلاع رسانی و ثبت نام به لینک ذیل مراجعه نمایید.

http://workshop.mubam.ac.ir/  

ردیف

عنوان کارگاه آموزشی

تاریخ برگزاری

مدرس

لینک خبر

لینک کارگاه

1

وبینار آموزشی نقد و داوری مقاله

1402/02/17

آقای دکتر سجاد خسروی

Vc.mubam.ac.ir/research

2

وبینار آموزشی آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز دانشجویان پزشکی

1402/02/27

خانم الهه امیرماهانی

 

Vc.mubam.ac.ir/research

3

وبینار آموزشی آشنایی با کتابخانه دیجیتال

1402/03/14

آقای ناصر کمال الدینی

 

Vc.mubam.ac.ir/research

4

وبینار آموزشی کاربرد واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در حیطه سلامت

1402/03/22

دکتر پیمان رضایی-دکتر افسون اسدزاده

Vc.mubam.ac.ir/research

5

وبینار آموزشی آشنایی با سابمیت مقالات در ژورنال های داخلی و خارجی

1402/06/19

آقای دکتر رسول زاده

Vc.mubam.ac.ir/research

6

وبینار آموزشی پروپوزال نویسی

1402/06/22

خانم دکتر ناصحی

Vc.mubam.ac.ir/research

7

وبینار کاربرد هوش مصنوعی در پژوهش

1402/06/29

1402/06/30

خانم دکتر عهدیه آقامحمدی

Vc.mubam.ac.ir/research

8

وبینار آموزشی نگارش مقاله اورجینال

1402/06/30

خانم دکتر ناصحی

Vc.mubam.ac.ir/research

9

کارگاه آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی (ویژه اعضای هیات علمی علوم پایه)

1402/07/15

خانم الهه امیرماهانی

حضوری

10

 

کارگاه آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی (ویژه اعضای هیات علمی علوم بالینی)

1402/08/14

 

خانم الهه امیرماهانی

حضوری

11

کارگاه آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی (ویژه اعضای هیات علمی علوم بالینی)

1402/09/12

خانم الهه امیرماهانی

حضوری

12

کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال

(ویژه دانشجویان دانشکده بهداشت)

1402/09/29

آقای علیرضا پهلوان

حضوری

13

کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال

(ویژه دانشجویان دانشکده پرستاری)

1402/10/21

آقای علیرضا پهلوان

حضوری

14

کارگاه آشنایی با کتابخانه دیجیتال

(ویژه دانشجویان دانشکده پزشکی)

1402/10/22

 

آقای علیرضا پهلوان

حضوری

 

 

1403/01/26