اخبار
برگزاری کارگاه
1402/06/27
برگزاری کارگاه

کارگاه هوش مصنوعی در پژوهش...

ادامه خبر
جشنواره تحقیقات و فناوری رازی
1402/06/07
جشنواره تحقیقات و فناوری رازی

برگزاری بیست و نهمین دوره  جشنواره تحقیقات و فناوری پزشکی رازی...

ادامه خبر
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی برگزار میکند
1402/06/01
انجمن کتابداری و اطلاع رسانی برگزار میکند

برگزاری مدرسه تابستانی هوش مصنوعی...

ادامه خبر

Database
E-Books
Free Medical Resources
Journal
Local Resources
Multimedia
Nopa