اطلاعیه عدم دسترسی


به اطلاع کلیه اعضاء هیات علمی ، دانشجویان و کاربران کتابخانه میرساند دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی Up To Date, Web Of Science,ESI,JCR  تا اطلاع ثانوی قطع میباشد.