برگزاری کارگاه


به اطلاع کلیه اعضاء هیات علمی و محقیقن و علاقه مندان محترم میرساند به مناسبت هفته پژوهش کتابخانه مرکزی اقدام به برگزاری وبینار به شرح ذیل نموده است:

عنوان کارگاه : انتخاب مجلات معتبر و شناخت مجلات جعلی

مدرس : سرکار خانم دکتر مریم اخوتی  

دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی-دانشگاه فردوسی مشهد- مدرس دانشگاه علوم پزشکی کرمان -مرتبه علمی: دانشیار،هیئت علمی

نحوه ثبت نام: علاقه مندان میتوانند از طریق http://vc.mubam.ac.ir/research شرکت نمایند                        

تاریخ :سه شنبه 25/9/1399

ساعت :12-10