برگزاری کارگاه


معاونت تحقیقات و فناوری واحد کتابخنه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بم ،کارگاه آموزش کار با نرم افزار Endnote  را در تاریخ 14 اسفند ماه سال 1397 برگزار نمود.

این کارگاه از ساعت 12 الی 14  با هدف توانمندسازی اعضاء هیات علمی با تدریس آقای دکتر محمدحسن کهنسال در سالن آموزش الکترونیک واقع در ساختمان شماره 2 معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد.

این کارگاه با هدف توانمندسازی اعضاء هیات علمی با تدریس آقای دکتر محمدحسن کهنسال برگزار گردید.