امکان دسترسی مستقیم به نسخه جدید PubMed


به اطلاع کلیه کاربران میرساند با توجه به پیگیری های مکرر مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و مکاتبات متعدد صورت گرفته با گروه فنی PubMed در کتابخانه ملی پزشکی آمریکا ، امکان دسترسی به نسخه جدید PubMed از طریق آدرس ذیل فراهم گردید است. در حال حاضر تمامی آدرس هی قبلی PubMed بصورت معمول در دسترس نیستند و فقط دسترسی مستقیم از آدرس ذکر شده و بصورت مستقیم امکان پذیر میباشد.

https://pmlegacy.ncbi.nlm.nih.gov/