قابل توجه کاربران محترم سایت کتابخانه الکترونیک دانشگاه :

جهت مشاهده منابع مورد اشتراک دانشگاه شامل : Database و e-journals و E-Books, Atlases & CME's و (Multimedia (Movies, Images, Slides و Local Resources وFree Medical Resources  از سایت منبع یاب لینک منابع اطلاعاتی وارد شوید. 

 

Database

URL Address

Name Of Electronic Resource/Company 

Logo

rsf.research.ac.ir

جستجو و بازیابی منابع اطلاعاتی پزشکی

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/  

http://ovidsp.dc2.ovid.com/sp-4.03.0b/ovidweb.cgi?

Wolter Kluwer

http://www.scopus.com

Scopus/Elsevier

https://scholar.google.com/

Google Scholar

https://www.clinicalkey.com/#!/

Elsevier/clinical key

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/

Ulrich’s Web/ProQuest

E-Journals

 

URL Address Name Of Electronic Resource/Company  Logo
www.sciencedirect.com Science Direct/Elsevier
http://www.springer.com/gp/products/journals Springer/springer
https://onlinelibrary.wiley.com/ Wiley/John Wiley& Sons
www.clinicalkey.com/#!/browse/journals Clinical key /Elsevier
https://search.proquest.com/index
Proquest/Proquest
http://journals.sagepub.com
SAGE Publications
https://www.nejm.org
NEJM Group

 

 

E-Books, Atlases & CME's
URL Address Name Of Electronic Resource/Company  logo
jwww.clinicalkey.com/#!/browse/books Clinical key /Elsevier
onlinelibrary.wiley.com/browse/publications?type=book&activeLetter= Wiley/John Wiley& Son
www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw Science Direct/Elsevier
www.anatomy.tv ANATOMY.TV

 

(Multimedia (Movies, Images, Slides

 

URL Address Name Of Electronic Resource/Company  logo
www.clinicalkey.com/#!/browse/multimedia Clinical key /Elsevier
www.clinicalkey.com/#!/browse/guidelines   Clinical key /Elsevier
-www.anatomy.tv ANATOMY.TV
http://ovidsp.tx.ovid.com/ (Ovid(Multimedia

 

 

Local Resources

 

URL Address Name Of Electronic Resource/Company  logo
http://www.magiran.com/ کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی کشور
www.civilica.com/ ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور 
https://www.sid.ir/ پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
https://irandoc.ac.ir پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
jcr.isc.gov.ir/main.aspx پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
https://www.medicalref.ir مرجع کنفرانسهای علوم پزشکی
thesis.research.ac.ir/faces/home.jspx بانک اطلاعاتی پایان نامه های علوم پزشکی کشور
blacklist.research.ac.ir فهرست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت
isid.research.ac.ir سامانه علم سنجی اعضای هئیت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
books.research.ac.ir
سامانه مدیریت انتشارات و کتب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
journals.research.ac.ir
بانک اطلاعاتی نشریات علوم پزشکی کشور  
http://news.research.ac.ir
پایگاه نتایج پژوهش های سلامت کشور
rsf.research.ac.ir
جستجو و بازیابی منابع اطلاعاتی پزشکی
http://usid.research.ac.ir
سامانه علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
http://ppc.research.ac.ir/
سامانه مشابهت یاب مقالات علوم پزشکی کشور
http://www.research.ac.ir
سامانه های وزارت بهداشت نوپا

 

 

Free Medical Resources

 

URL Address Name Of Electronic Resource/Company  logo
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed Pubmed
https://www.biomedcentral.com/p/the-bmc-series-journals BioMedCentral
https://doaj.org

Directory of Open Access Journals )(DOAJ

https://www.doabooks.org Directory of Open Access Books
http://www.freemedicaljournals.com Free Medical Journals
http://www.freebooks4doctors.com/ Free Books For Doctors
https://www.tripdatabase.com Trip Database
scholar.google.com Google Scholar
https://www.sid.ir/ SID
https://irandoc.ac.ir IRANDOC
jcr.isc.gov.ir/main.aspx ISC
https://www.medicalref.ir مرجع کنفرانس های علوم پزشکی
http://elmnet.ir/ ELMNET

 

 

1399/04/02